Építési előírások

Építési előírások - műszaki információk

A Park övezeti besorolása:

A Gödöllői Üzleti Park**** GAZDASÁGI TERÜLET, ezen belül KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ, GAZDASÁGI TERÜLET.
(jele: KG)

A kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen kereskedelmi, szolgáltató és ipari létesítmény, valamint szálláshely alakítható ki.

A Park területe az alábbi övezetekbe tartozik:

- Gksz5, azaz kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület, mely további, A, B, C, D, E és VÜ jelű alövezetekre tagozódik;

- KÖZL, azaz közlekedési terület (a Gödöllői elkerülő út, a Park belső körútja és a belső utak);

- Z, azaz védő zöldterület (a 3-as főút és a majdani Gödöllői elkerülő út nyomvonala menti terület);

Alövezeti besorolások konkrét beépítési előírásait ide kattintva tekintheti meg.


Általános beépítési előírások:

- beépítési mód: szabadon álló
- előkert: min. 8 m
- oldalkert min. 6 m
- hátsókert min. 6 m, ill. a kötelező építési vonalak szerint
- a max. beépítettség mértéke 40% és 50%
- a max. szintterület sűrűség 1,5
- a max. építménymagasság 10,5 m (E - jelű alövezetben: max. 15 m)
- a min. zöldfelület mértéke 25%.

A Park 2001., 2007. és 2009. évi szabályozási terveinek teljes anyagait ide kattintva töltheti le.

A Park infrastruktúrája

Vízellátás: A Park lekötött ivóvíz-kapacitása 120 m3/nap - szolgáltató a DMRV Zrt.

Szennyvízelvezetés: Gravitációs elvezetési rendszer, kapacitása 120 m3/nap - szolgáltató a DMRV Zrt.

Csapadékelvezetés: az egyes telkeken belül szikkasztással, a közterületen szikkasztó árkokkal,

Gázellátás: A park lekötött gázkapacitása 1200 m3/h - szolgáltató a TIGÁZ Zrt.

Elektromos energia: A Park jelenlegi lekötött energiakapacitása 1.25 MW, de 3.5 MW-ra bővíthető (max. kapacitás 10 MW ) - szolgáltató az ELMŰ Nyrt.

Szolgáltató Központ Műszaki Leírás

A Szolgáltató Központ teljes műszaki leírását ide kattintva megtekintheti.

Inkubátorház Műszaki Leírás

Az Inkubátorház teljes műszaki leírását ide kattintva megtekintheti.

Helyi Adókról:

Hatályos: 2008. január 1-től

Építményadó: 
Kiterjed a bel-, és külterületeken lévő építményekre. Az adó alapja: az épület hasznos alapterülete. Az adó mértéke: lakásra 200 Ft/m2, nem lakás célú épületre, annak hasznos alapterülete után 1000 Ft/m2.

Telekadó a 32/2007 (XII.14.) számú önkormányzati rendelete alapján: 
A beépítetlen belterületi földrészletre vonatkozik.
Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe.
Az adó mértéke: kiemelt övezetben 200 Ft/m2
Egyéb belterületen: 100 Ft/m2
Beépített telek után az építményre kivetett adó mértékének kétszeresével csökkentetten kell a telekadót megfizetni.

Iparűzési adó: 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.

Az adó alapja: az értékesített termék és a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.

Nettó árbevétel: a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele
Az adó mértéke: 2,0%

Adómentesség: 
2,5 millió forint alatti iparűzési adóalap esetén 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5000 Ft/nap

Kommunális adó: nincs

Idegenforgalmi adó: nincs