Partnerintézmények

Partnerintézményeink

Szent István Egyetem

A Szent István Egyetem a Közép-Magyarországi Régió egyedüli felsőoktatási intézménye. Az élő és élettelen természettudomány, valamint a társadalomtudomány számos területén oktató intézmény 2000-ben jött létre. A hat karból álló Szent István Egyetem - megtartva, vállalva és gyarapítva agrárhagyományait - a természeti erőforrás tudományok területére is kiterjesztette tudományos és oktatási potenciálját. A korábban a növénytermesztésre, állattenyésztésre, állatorvoslásra összpontosító agrárjellegű képzés mára jelentősen bővült és az egyetem kínálatában a vidékfejlesztés, a környezetvédelem és a műszaki tudományok is megtalálhatók.

www.szie.hu

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Az FVM MGI működésével segíti a mezőgazdasági gépesítéssel kapcsolatos természettudományi, műszaki kutatási és fejlesztési tevékenységet. Részt vesz az agrártudományi, környezetvédelmi kutatások és fejlesztések szervezésében, azok műszaki, technikai vonatkozású feladatainak ellátásában. Szaktanácsadással és szakértői tevékenységgel segíti az elért eredmények gyakorlati megvalósítását, a mezőgazdasági termelők, gazdálkodók tevékenységének piactudatos fejlesztését.

www.fvmmi.hu

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ

Az INNOSTART 1994-ben jött létre az Üzleti és Innovációs Központok (BIC) mintájára az EU PHARE programjának jelentős támogatásával. Az alapítók a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Gyáriparosok és Munkaadók Országos Szövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Innotech Műegyetemi Innovációs Park Kft. voltak. Megalakulása óta teljes jogú tagja az Üzleti és Innovációs Központok Európai Hálózatának (EBN), valamint a Magyar Innovációs Szövetségnek. Küldetése, hogy felismerje az ígéretes innovatív ötleteket, elképzeléseket, projekteket és elősegítse azok megvalósulását, valamint magas hozzáadott értékű szolgáltatásaival megkönnyítse az innovatív vállalkozások piacra jutását és megerősödését.

www.innostart.hu

BorsodChem Mintalaboratórium

A BorsodChem célja a gazdasági fundamentumok további erősítése, melyhez elengedhetetlen az innováció és a kutatási-fejlesztési tevékenység, amely a technológiafejlesztésen kívül a termelés hatékonyságának növelésére, a termékminőség javítására, az izocianát-termékpaletta bővítésére, speciális termékek és poliuretán-rendszerek létrehozására irányul. A Gödöllőn felépült Poliuretán Alkalmazástechnikai és Fejlesztési Központ a BorsodChem úgynevezett MDI üzletágának kutatólaboratóriuma, és egyben a cég referenciaüzeme is.

www.borsodchem.hu

BioTalentum Kft.

A BioTalentum Kft. 2005-ben alapított vállalkozói kutatóhely. A vállalkozás fő tevékenységi köre az őssejttenyésztést, génmanipulált sejtes és állatmodellek előállítását magába foglaló állat-biotechnológiai kutatás-fejlesztés, illetve ezek eredményeinek piaci hasznosítása. A cég fő feladata orvos-biológiai kutatások, valamint gyógyszertesztelés céljára használható új állatmodellek és sejtes rendszerek kutatása és létrehozása, valamint tudományos/technológiai szolgáltatások nyújtása akadémiai és gyógyszergyári kutatócsoportok számára.

www.biotalentum.hu