Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

2009. november 6.

6,5 milliárd forint tőke érkezik a Gödöllői Ipari Parkba

Friss kockázati tőke segíti az ígéretes hazai kis- és középvállalkozásokat

2010 januárjában négy és fél milliárd forint uniós támogatással és további mintegy két milliárd forint magántőkével kockázati tőkealap jön létre Gödöllőn. Az alapot kezelő Morando Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. a Gödöllői Ipari Park Zrt. érdekeltségi körébe tartozik, és a Közös Alapban összegyűlő 6,5 milliárd forintnyi kockázati tőkét hazai kis- és középvállalkozások fejlesztésére fordítja majd. Az Inkubátorház és a Szolgáltató Központ felépülésével új fejezet nyílik a komplex vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó Gödöllői Ipari Park történetében.

Nem könnyű vállalkozásba kezdeni ma Magyarországon. A magas adó- és járulékterhek mellett az újonnan megalakuló kis- és középvállalkozások rendszerint komoly tőkehiánnyal küzdenek, mivel a kereskedelmi bankok nem, vagy a fejlődésükhöz szükségesnél jóval kisebb mértékben hajlandók finanszírozni őket. Míg a nagyobb vállalatok többnyire válogathatnak a banki hitelcsomagok között, addig a kisebb méretű, életciklusuk kezdetén tartó, s különösen az innovációra készülő cégek nehezen jutnak forrásokhoz. Tény, hogy finanszírozásuk jelentős kockázattal jár, de a haszon is jóval nagyobb, amennyiben a vállalkozás sikeres és gyors növekedésnek indul.

Épp az ilyen vállalkozások tőkehiányának enyhítésére, pótlására jött létre a Morando Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., amely nemrégiben 4,5 milliárd forintot nyert az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok Közös Alap alprogramja keretében meghirdetett pályázaton. Az állam által biztosított uniós támogatást a Morando magánbefektetői további mintegy 2 milliárd forinttal egészítik ki, így az újonnan létrejövő Közös Alapban összesen 6,5 milliárd forintnyi kockázati tőke gyűlik össze.

Az alapot kezelő és a Gödöllői Ipari Park Zrt. érdekeltségi körébe tartozó Morando jövő év januárjától kezdi meg működését, és a pénzt olyan élettudományi, élelmiszergazdasági, környezetvédelmi és energiagazdálkodási területen működő hazai kis- és középvállalkozások fejlesztésére fordítja, amelyek magas tudástartalmú, magas hozzáadott értéket előállító, innovatív tevékenységre képesek. A befektetések nyomán várhatóan jelentős mértékben nőnek a kiválasztott cégek hosszú távú növekedési esélyei és új munkahelyek jönnek létre. A finanszírozás összesen 20 - 600 millió forint értékű tőkeemelés, továbbá tagi hitel folyósítása révén valósulhat meg.

A jelentős fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan új fejezet nyílik a Gödöllői Ipari Park történetében. November végére elkészül az Inkubátorház, és márciusig egy új Szolgáltató Központ is felépül. A Központban a 15 db bérelhető irodán és tárgyalókon túl helyet kapnak olyan cégek is (könyvelő és adótanácsadó, tervező-mérnök, uniós pályázatíró, oktatási, informatikai, nyomdai és grafikai irodák), amelyek alkalmasak lesznek a Parkba betelepült vállalkozások teljes körű kiszolgálására. Az itt működő vállalkozások számára szinte minden karnyújtásnyira elérhető lesz: helyben végeztethetik például könyvelésüket, adóügyeiket, itt készíttethetik el internetes honlapjaikat és kezelhetik számítástechnikai ügyeiket, grafikai, nyomdai feladataikat, tanácsot kaphatnak, milyen uniós és egyéb pályázatokra jelentkezhetnek, megírathatják saját pályázataikat, tervező-mérnöki szolgáltatásokat, speciális oktatási, korszerű képzési programokat vehetnek igénybe. A szolgáltatások körét hamarosan egy új üzemcsarnok, műhely és raktárcsarnok teszi teljessé, amelyet a vállalkozások igény szerint használhatnak, bérbe vehetnek.

A Park fejlesztésének további fontos alapja a Gödöllőn és környékén működő felsőoktatási és kutatási intézményekben felhalmozódott szellemi tőke, ami segítheti a betelepülő vállalkozók projektötleteinek megvalósulását. Ezt szolgálják azok a megállapodások is, amelyeket a Park a Szent István Egyetemmel, Gödöllő Város Önkormányzatával, a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium ugyancsak gödöllői székhelyű Mezőgazdasági Gépesítési Intézetével, valamint a Kooperációs Kutatási Központ Vezetők Egyesületével és az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvánnyal kötött.

A fejlesztők célja, hogy a vállalatok számára ideális működési feltételeket biztosító komplex szolgáltatások segítségével egy olyan integrált gazdasági modell, az egy helyszínen működő cégek közt olyan szoros együttműködés jöjjön létre, amelyben a szolgáltatások, a K+F tevékenység, a termelés és a kereskedelem szervesen kapcsolódnak egymáshoz, és jóval stabilabbá, versenyképesebbé teszik a benne részt vevő vállalkozásokat.