Társaságunk

TÁRSASÁGUNK

Célkitűzéseink

A Gödöllői Üzleti Park**** kialakításában együttműködő szervezetek legfontosabb célkitűzése, hogy a programmal segítsék Gödöllő és térsége kiemelkedő adottságainak kihasználását, fejlődőképes vállalkozások megtelepedését és kedvező körülményeket biztosítsanak a hazai és külföldi működőtőke számára.

A Park létrehozásának másik fontos eleme, hogy stabil működéshez szükséges feltételeket teremtsünk a térség mikro, kis- és középvállalatai számára. Ingatlankínálatunkkal hosszú távú szerepet kívánunk vállalni a beköltöző cégek fejlődésében a fiatal és a régebb óta működő vállalkozásoknak körében egyaránt.

Tevékenységünkkel a termelő cégek illetve a kereskedelmi és logisztikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások mellett a magasabb hozzáadott értéket képviselő, tudás alapú iparágak megnyerése és letelepítése is célunk, összhangban a helyi humánerőforrás lehetőségeivel és a környezeti adottságokkal.

A Gödöllői Üzleti Park**** megalapításával a tulajdonosoknak, köztük Gödöllő Város Önkormányzatának célja továbbá a térség fejlesztésének elősegítése, munkahelyteremtés, olyan vállalkozóbarát üzleti lehetőségek kialakítása, amelyek a beköltöző cégek sikeres működése mellett a város és környezetének gazdasági életére is serkentő hatással vannak. 

A megcélzott tevékenységi ágak kiválasztása tekintetében fontos szempont, hogy a város és környéke továbbra is megőrizze kellemes természeti környezetét, ezért az Alapítók kizártak minden a környezetre veszélyt jelentő vállalat betelepedésének lehetőségét.